СтоÏть явIр над водоюКатегории Суспiльно-Побутовi Пiснi ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Стоïть явiр над водою, В воду похилився; На козака незгодонька. Козак зажурився. Не хилися, явороньку. Ще ти зелененький! Не журися, козаченьку. Ще ти молоденький! Не рад явiр хилитися — Вода корiнь миє; Не рад козак журитися — Так серденько ниє! Ой поïхав в Московщину Козак молоденький — Орiхове сiделечко I кiнь вороненький. Ой поïхав в Московщину Та там i загинув. Свою милу Украïну Навiки покинув. Гадав собi: насипали Високу могилу... Казав собi: посадили В головах калину... Будуть пташки прилiтати Калиноньку ïсти, Будуть менi приносити Од родоньку вiсти!.. Коментар Тяжким i небезпечним було життя козакiв. Постiйнi мандри, походи, битви... Часто рiднi й не знали, де полiг ïхнiй чоловiк, син, брат. Та й сам козак не знав своєï долi. Тiльки сподiвався, що вiддадуть йому товаришi останню шану як належить: насиплють шапками високу могилу-курган, посадять у головах червону калину. Iнодi украïнським козакам доводилося гинути й за чужi iнтереси, як от у пiснi: Поïхав в Московщину та там i загинув. У пiснi вжитий прийом поетичного паралелiзму. Стан природи вiдповiдає стану душi людини (явiр похилився — козак зажурився). Традицiйно зустрiчаються повтори, звертання, зменшувально-пестливi слова.

Метки Стоïть явiр над водою, IЗ ПIСЕННИХ СКАРБIВ, СУСПIЛЬНО-ПОБУТОВI ПIСНI, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
СтоÏть явIр над водою